English  |

עברית

 


עבודת צוות

 

פיתוח צוותי הנהלה לביצוע מיטבי

 

עבודת ההנהלה מורכבת ממדים ודילמות רבות באל-טל מסייעים להנהלה.

  • להגדיר ולייצר כיוון משותף ומיקוד במטרות לטווח קצר וארוך.
  • לפתח תשתית לפתרון דילמות וקונפליקטים ניהוליים ולטפל בדילמות עכשוויות.
  • ליצור פתיחות שמאפשרת ל"שים הכל על השולחן"
  • להגדיר סטנדרטים של ביצוע ודפוסי עבודה ותקשורת.
  • יחד וייחודיות יצירת האיזון בין הייחודיות הנובעת מהתפקיד והאדם של כל חבר הנהלה לבין עבודת הצוות המשותפת.
 

 

בניית צוותים

 

המטרה לשים את הצוות על המסלול בזמן הקצר ביותר.

  • ציר המשימה – להגדיר את הייעוד וביצועי השיא של הצוות, להגדיר תפקידים וממשקים, שימוש במודל RACI
  • בציר היחסים להגדיר נורמות ודפוסי עבודה, דרכי טיפול בקונפליקטים ותאום ציפיות הדדי.
 
 פיתוח צוותים  
המטרה לעצור ולבחון ביחד עם הצוות את העוצמות, היכולות והנושאים הדורשים שיפור בפיתוח צוות מטופלים מספר צירים.
  • ציר המשימה – יצירת הייעוד המשותף, הדגרת מטרות שיא, עמידה ביעדים, הגדרת תפקידים וכו.
  • דפוסי העבודה של הצוות והמוטיבציות בצוות, נורמות עבודה, אופן קבלת החלטות, פתרון קונפליקטים.
  • תרבות הצוות – התייחסות למימדים כגון חדשנות, איכות, למידה ושיפור מתמיד, שיפור ביצועים וכו'.
 
 פיתוח צוות חוצה ארגון ופרויקטים  
  • צוות חוצה ארגון נתקל באתגרים הנובעים מכך שכל אחד מחבריו הוא בעל מומחיות בתחומו שלו והוא נדרש לבצע את המטלות של היחידה שממנה בא, בנוסף למטלותיו כאחד מצוות חוצה ארגון.
  • יועצי אל-טל יסייעו לרתום את חברי הצוות להשגת היעדים תוך יצירת סנכרון בין חברי הצוות.
 

שותפות ושילוביות

 
  • שילוביות בין יחידות בארגון - שילוביות אנכית ושילוביות אופקית.
  • בניית המטרות המשותפות, הגדרת הערך המוסף והתרומה של כל יחידה, בניית מדדי ממשק, בניית תהליכי עבודה משותפים, הגדרת ציפיות ובניית אמון, הגדרת פורומים לשותפות, הגדרת פורומים לפתרון בעיות.
  • אופטימיזציה של יחידות – אופטימיזציה של תת יחידה, אופטימיזציה של שיתוף הפעולה
  • שילוביות בין מומחים בארגון – יצירת שיתוף פעולה בין צוותי מומחים מיחידות שונות.
 

עמוד ראשיאודות | יצירת קשר | ייעוץ ארגוני | פיתוח מנהליםעבודת צוות | אימון מנהלים | ניהול משאבי אנוש 

כל הזכויות שמורות לאל-טל ייעוץ הדרכה ופיתוח ארגוני בע"מ 2009

בטאגרופ - עיצוב אתרים כל הזכויות שמורות NTT - מערכות ניהול תוכן
עמוד הבית